VOORWAARDEN – ACDC Repair:

  • ACDC Repair geeft vrijwel altijd, vooraf per e-mail een globale prijsopgave voor een reparatie of modificatie.
  • Onze onderzoekskosten bedrage € 58.08 incl. BTW die u vooraf online overmaakt naar:
   NL 09 RABO 0106 8246 35 t.n.v  AC de Cocq.
   Voor het aanbieden van iedere reparatie moet uw betaling zichtbaar zijn op onze rekening
   De betaalde kosten worden in mindering gebracht op reparatie factuur.
   Bij een niet akkoord met een offerte ontvangt u een factuur voor onderzoekkosten van €48.00 ex.(58.08 incl BTW)
  • ​Eventueel betaalde ​onderzoekskosten worden in mindering gebracht als er binnen maximaal ​twee maanden toch​ voor een eerder niet uitgevoerde ​offerte alsnog een reparatieopdracht wordt gegeven.
  • Als na een prijsopgave een opdracht wordt geannuleerd zal er geen sprake zijn van terugbetaling van de vooronderzoek kosten.
  • Verzend, bezorg en verpakkingskosten zijn voor rekening van de klant en worden doorberekend op een factuur.
  • Verzendingen gebeuren uit en thuis voor risico van de aanbieder c.q. eigenaar van apparatuur.
  • Een klant zorgt zelf voor een deugdelijke verpakking voor verzending van de reparatie.
  • ACDC Repair is niet aansprakelijk voor transportschade of vermissing tijdens transport.
  • ACDC Repair geeft twee maanden garantie op alleen reparatiekosten (arbeidsloon).
  • Op halfgeleiders en buizen is geen garantie mogelijk.
  • Garantie op een reparatie is uitsluitend op vertoon van onze factuur op de eigenaars naam. Bij doorverkoop binnen de garantietermijn vervallen garantie aanspraken.
  • ACDC Repair behoudt zich het recht voor om een reparatie niet te accepteren.
  • Met ACDC Repair kunt uitsluitend e-mailen of bellen, bij voorkeur corresponderen wij niet via SMS, Whatsapp of andere media.
  • ACDC Repair accepteert zonder eigen opdracht geen aansprakelijkheid of kosten voor herstel of reparaties welke door derden worden uitgevoerd.
  • Voor het ophalen van reparaties moet de factuur betaling met factuurnummer zichtbaar zijn op onze rekening.
  • Alle genoemde prijzen zijn altijd onder voorbehoud en zonder BTW. Genoemde prijzen kunnen daarom afwijken.
  • ACDC Repair repareert tegen vooruitbetaling van onze facturen via internet bankieren tenzij anders werd afgesproken.
   Ons rekeningnummer voor betalingen is: NL09 RABO 0106824635
  • Facturen afrekenen per kas is mogelijk met alleen een gepaste betaling.
  • Pinnen is met onderstaande passen mogelijk. Hieraan zijn geringe administratie kosten verbonden, internet betalingen zoals aangegeven hebben echter onze voorkeur.